Ecologie

Door onze meer dan 80-jarige ervaring in het verwerken van massief EIKENHOUT behoren wij tot één van de topfabrikanten in Europa, met een perfecte prijs-kwaliteitverhouding. Daarom werken wij alleen met de beste leveranciers in Europa, die certificaten bezitten om bossen te ontginnen op een ecologische en verantwoorde wijze. Jaarlijks verdwijnt wereldwijd nog 13 miljoen hectare bossen. Het is dus belangrijk om erop toe te zien dat bossen goed beheerd worden, willen wij hun toekomst verzekeren. Ontbossing is onlosmakelijk verbonden met klimaatverandering, want maar liefst 18% van de CO2 uitstoot is te wijten aan ontbossing. Naast de opwarming van de aarde, heeft ontbossing ook nog tal van andere schadelijke gevolgen. Denk maar aan het verdwijnen van de biodiversiteit en de werkgelegenheid voor de lokale bevolking. Bossen komen steeds vaker onder druk te staan. Meer en meer doen we met z’n allen een beroep op hout. Hout om ons te verwarmen, om te bouwen, te decoreren, maar ook hout als basis van papier, karton,… Natuurlijk kunnen we nog hout gebruiken, want het is het hernieuwbare materiaal bij uitstek. De productie van hout vergt 4 keer minder energie dan de productie van beton, 60 keer minder energie dan de productie van staal en 130 keer minder energie dan de productie van aluminium. Bovendien nemen bomen CO2 op en produceren ze zuurstof via de fotosynthese. Niet het gebruik van hout zorgt voor de teloorgang van het bos, wel het fout gebruik.

Verantwoorde en duurzame houtwinning is daarom van groot belang.

Certificatie geeft de garantie dat het hout een legale en duurzame herkomst heeft.

Certificatie is essentieel voor de duurzaamheid en het goede beheer van de bossen en dient dan ook te worden aangemoedigd en ondersteund.

Pure oak

Belgian product